Terms & Conditions.

Algemeen.

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: Grolsch) ten behoeve van haar bier: “Meantime”;
 • De actie wordt gehouden in vestigingen van supermarktketen “Albert Heijn”, Mitra en onafhankelijke slijterijen zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”);
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van Aanbieder;
 • De actie loopt van 11 juni 0:00 uur tot en met 3 oktober 2018 12:00 uur (“actieperiode”);
 • Deelname aan de actie is gratis, waarbij de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer komen;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers kunnen net zo vaak meedoen als zij zelf willen, zij kunnen echter maar 1 (één) keer een prijs winnen;
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn;
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de Belastingdienst;
 • Grolsch handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur);
 • Deelname is uitgesloten voor diegene die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokkenen zijn bij deze actie;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
   

Actiedeelname.

 • Maak kans op een van de 10 trips naar de Meantime Brewery in London voor 2 personen;
 • De reis zal plaatsvinden van 27 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018 en van 3 november 2018 tot en met 4 november 2018. De winnaar wint 1 (één) van deze weekenden. Over welke van de twee weekenden is geen discussie mogelijk;
 • Om deel te nemen dient de deelnemer de unieke actiecode - die te vinden is op de deelnemende Meantime actieverpakkingen/neklabels - in te voeren op www.meantimebrewing.nl.
   

Prijs.

 • Op dag 1 vindt er een brouwerijtour plaats op de brouwerij van Meantime. Deze wordt vervolgd door een proeverij waarna er een lunch wordt verzorgd. Tot slot word je deze dag rondgeleid langs de beste barren van London. Op dag 2 is er geen programma. Deze dag wordt ingevuld naar keuze;
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld;
 • De prijs is persoonsgebonden; 
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland;
 • In totaal worden door Grolsch 10 trips voor 2 personen met een totale waarde van €8000,- weggegeven.
   

Winnaars.

 • De deelnemer ziet gelijk of hij/zij gewonnen heeft;
 • Grolsch neemt binnen twee weken na het invullen van de code contact op met de winnaar ten behoeve van de verstrekking van de prijs;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
   

Aansprakelijkheid.

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch en/of door haar ingeschakelde aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch dan wel betreffende derde is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van de actiecode. Grolsch is voorts niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, niet tijdige ontvangst van de gewonnen prijs in welke vorm dan ook, alsmede niet aansprakelijk indien het festival geen doorgang vindt of in haar opzet wordt aangepast;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie;
   

Privacy.

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen uitsluitend worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Na de actie zal Grolsch de persoonsgegevens verwijderen.
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op de website: meantimebrewing.nl

Toepasselijk recht en geschillen.

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Are you 18 years or older?

Meantime Brewing